O nás

Firma se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a to zejména:

 • vypracováním dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany (dle legislativních požadavků),
 • prováděním školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP a požární ochrany,
 • kontrolní činnosti (provádění prověrek bezepčnosti práce a preventivní požární prohlídky),
 • výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi,
 • požární bezpečnost staveb (vypracování požárně bezepečnostních řešení staveb).
Zabezpečováním revizí a kontrol:
 • elektroinstalace,
 • elektrických přenosných nářadí a spotřebičů,
 • plynových zařízení,
 • tlakových nádob stabilních,
 • zdvihacích zařízení, 
 • hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení

Prodejem požárního materiálu a bezpečnostních tabulek:

 • hasicí přístroje,
 • hydrantové systémy,
 • hydrantové a zásahové hadice,
 • požární armatura,
 • bezpečnostní a informativní tabulky.

Dále montáži hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení.

Firma má pobočku v Brně - Dufkovo nábřeží 16a, Brno - Horní Heršpice.

POZOR!
Od října 2020 máme novou provozovnu na ul. Kpt. Jaroše 1504/44 v Českém Těšíně.


Historie firmy

Firma byla založena v roce 1993. V součastné době zaměstnává 6 zaměstnanců. Poskytuje služby v oblasti BOZP a požární ochrany na základě jednorázových objednávek nebo návazně na uzavřené smlouvu o poskytování služeb.
Služby poskytujeme ve firmách, společnostech, úřadech a organizacích (viz reference).
Hydrantové systémy a požární hadice prodáváváme jako výhradní zástupci výrobců v nejlepších cenách na českém trhu.

Reference

Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří např.:

 • Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 • HTB - požární ochrana a.s.
 • HPH SERVIS spol. s r.o.
 • M-9 s.r.o.
 • SBD Drubyd Karviná
 • NETIS a.s.
 • COOP Beskydy, spotřební družstvo
 • ČR - Úřad práce ČR - pracoviště Karviná
 • ČR - Katastralní úřad pro Zlínský kraj
 • ČR - Okresní soud v Bruntále a Karviné
 • Technické služby města Nového Jičína
 • Město Bílovec
 • OTTOBERG s.r.o.
 • TIZ s.r.o.
 • METCOMP CZECH s.r.o.
 • Centrum sociálních služeb Český Těšín
 • Senior Domy Pohoda a.s.
 • Charita Český Těšín

Obory firmy

Bezpečnost práce Požární ochrana

Prodej požárního materiálů
a bezpečnostních tabulek

Revize vyhrazených
technických zařízení

Revize požárně
bezpečnostních zařízení

Prodej hydrantových systémů
a požárních hadic