O nás

Firma se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (vypracování dokumentace, prevenci rizik, školením zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, řidičů-referentů, obsluhovatelů manipulačních vozíků, obsluhovatelů TNS a zdvihacích zařízení, preventitů požární ochrany, požárních hlídek), zabezpečováním revizí (elektroinstalace, elektrických přenosných nářadí a spotřebičů, plynových rozvodů, tlakových nádob stabilních, zdvihacích zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů), dále pak prodejem požárního materiálů (požární armatura, hadice, hasicí přístroje, hydrantové systémy).

Historie firmy

Firma byla založena v roce 1993. V součastné době zaměstnává 5 zaměstnanců. Poskytuje služby v oblasti BOZP a PO na základě jednorázových objednávek nebo návazně na uzavřenou smlouvu o poskytování služeb.
Služby poskytujeme ve firmách a společnostech, které podnikají v oborech výroba, kovoobrábění, dřevoobrábění, skladování, doprava, sociální služby.
Zároveň firma zabezpečuje revize "vyhrazených technických zařízení" a "požárně bezpečnostních zařízení" a přenosných hasicích přístrojů.
Dále se firma zabývá prodejem požárního materiálu (především hydrantové systémy, požární hadice a přenosné hasicí přístroje) a bezpečnostních tabulek.
Hydrantové systémy a požární hadice prodáváváme jako výhradní zástupci výrobců v nejlepších cenách na českém trhu.

Obory firmy

Bezpečnost práce Požární ochrana

Prodej požárního materiálů
a bezpečnostních tabulek

Revize vyhrazených
technických zařízení

Revize požárně
bezpečnostních zařízení

Prodej hydrantových systémů
a požárních hadic